Συνεργασία με Hyatt Regency Thessaloniki

Ανακοίνωση Συνεργασίας

Με μεγάλη χαρά, ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με ένα από τα σημαντικότερα ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη, το Hyatt Regency Thessaloniki.

Συνεργασία με Makedonia Palace

Ανακοίνωση Συνεργασίας

Με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με το Makedonia Palace, ένα από τα σημαντικότερα ξενοδοχεία της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Partnership with Makedonia Palace

Partnership Announcement

We are very happy to announce, our partnership with Makedonia Palace, one of the most significant hotels in Thessaloniki.

Partnership with Nikopolis Hotel

Partnership Announcement

We are pleased to announce our partnership with Nikopolis Hotel (Thessaloniki).

Συνεργασία με Hotel Nikopolis

Ανακοίνωση Συνεργασίας

Με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με ένα από τα σημαντικότερα ξενδοχεία στη Θεσσαλονίκη το Hotel Nikopolis.